Integritetspolicy och användningsvillkor

Läs noggrant igenom följande innan du använder webbplatsen. Denna webbplats ägs och drivs av Trek Bicycle Corporation tillsammans med dess dotterbolag och återförsäljare inklusive, men inte begränsat till, Trekbikes.com LLC som, i förekommande fall, driver webbutiken ("Webbutiken") på webbplatsen (gemensamt benämnda "Vi", "Oss" eller "Vår"). Dotterbolagen omfattar TrekTravel LLC och våra lokala återförsäljare. Genom att använda webbplatsen godkänner du avtalet om integritetspolicy och användningsvillkor. Använd inte webbplatsen om du inte godkänner villkoren. Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget gottfinnande, när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar i dessa villkor. Kontrollera regelbundet om det finns ändringar. När du fortsätter att använda webbplatsen efter att villkorsändringar har offentliggjorts innebär detta samtidigt att du godkänner de ändrade villkoren. Den senaste uppdateringen gjordes 1 maj 2018.

Integritetspolicy


Vi värnar din integritet på Internet. Den här webbplatsen kräver viss insamling av användarinformation. Här informerar vi om vilken slags information vi samlar in och hur vi använder den.

Information som samlas in


Vi samlar i huvudsak in två typer av information från användarna, personuppgifter (t.ex. namn och e-postadress) och passivt insamlad, anonymiserad information (t.ex. information om trafikmönstret på den här webbplatsen, bl.a hur många användare som är inloggade dagligen).

Personuppgifter


Personuppgifter samlas in när användaren lämnar information till Oss, t.ex. vid registrering för Vårt elektroniska nyhetsbrev eller andra medlemstjänster, svar på enkäter, inköp via Webbutiken, registrering inför bud på en online-auktion och/eller tävlingar och andra reklamerbjudanden från Oss. När du registrerar dig eller begär information på webbplatsen behöver Vi i allmänhet uppgift om namn, e-postadress, postadress, telefonnummer dagtid samt kreditkortsinformation (endast vid beställning av produkter i Webbutiken) och du behöver också skapa användarnamn och lösenord. Dessutom, om du skickar personlig post till Oss, t.ex. e-post eller brev, kan Vi samla sådan information i en för dig särskilt avsedd fil. I det fall du godkänner att lämna information till Oss kommer denna information att lagras i USA.

Passivt insamlad information och användningsinformation


Passivt insamlad information, t.ex. vilka sidor som användaren besöker och information som frivilligt lämnas av användare, t.ex. svar på enkäter och/eller registreringsinformation på webbplatsen, registreras på olika sätt. I och med att du använder Vår webbplats registrerar Vi automatiskt viss information om dig. Informationen omfattar din närmast föregående respektive efterföljande URL-adress, vilken webbläsare du använder och din IP-adress. En IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas din dator när du surfar på Internet. Webbservrar, datorerna som "servar" webbplatserna, identifierar automatiskt din dator med hjälp av IP-adressen, och när du hämtar en sida från Oss registreras din IP-adress. Vi länkar inte IP-adressen till något som kan identifiera dig. Även om ditt besök registreras kommer du att vara anonym för Oss.

Användning av cookies


Mer information finns i Vår cookiepolicy. 

Användning av den information Vi samlar in


Vi använder Vår insamlade information, personuppgifter, passivt insamlad information och användningsinformation, för olika ändamål. Vi samlar t.ex. in information som behövs för att handlägga beställningar av varor och tjänster, dela ut priser, för informationsförfrågningar och informationstjänster, annonsering och annan marknadsföring, för att kontrollera/verifiera att Vår policy likaväl som amerikanska lagar och förordningar följs samt för att underlätta redigeringsarbete och feedback-inhämtande. Vi använder din e-postadress, eller i enstaka fall din postadress eller telefonnummer, för att kontakta dig angående kundtjänstärenden eller fakturering. Personuppgifter och passivt insamlad information används även för utveckling av Webbutikens utbud, systemadministrativa åtgärder, anpassning av utbud och/eller layout i Webbutiken till varje enskild användare, meddelanden till användarna om uppdateringar i Webbutiken eller för att ge användare specialanpassade erbjudanden. Vår ambition är att alltid ge dig möjlighet att avvisa denna tjänst när sådan information begärs av dig online. Om du vid ett senare tillfälle inte längre vill ta emot sådan information, eller annan typ av information eller utskick, ska du 1) uppdatera din kontoinformation på lämpligt sätt på webbplatsen, 2) klicka på ”Avregistrera” som visas nedtill på e-postmeddelanden från oss 3) eller helt enkelt besvara den e-post som skickas till dig och skriva UNSUBSCRIBE som ämne i ditt svar eller i texten i e-postmeddelandet.   Om du ändå skulle uppleva problem ber vi dig att besvara e-postmeddelandet eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected] och beskriva problemet i detalj. Om du skickar ett e-postmeddelande till [email protected] och begär att bli avregistrerad måste du skicka din begäran om avregistrering från din specifika e-postadress. Härigenom verifierar du att din begäran är giltig samt skyddar dina personuppgifter. Vi kan även använda din information och aktiviteter på webbplatsen för att lösa tvister, felsöka problem och för att betona Våra Användningsvillkor.

Utlämnande av insamlad information till tredje part


Vi varken säljer, utväxlar, hyr ut eller på annat sätt utlämnar dina personuppgifter till tredje part utan uttryckligt godkännande från dig, förutsatt att tredje part inte är till Oss hörande dotterbolag, licenstagare, partner, din lokala/valda återförsäljare, speditör, webbplatsoperatör eller annan administratör av webbplatsen. Om du har angett att du vill ta emot reklam får vi dela dina personuppgifter med din lokala/valda återförsäljare.  Vi får dela med oss av sammanställda data, samt passivt insamlad information, till tredje part i syfte att förbättra annonsering och reklamerbjudanden. Dessutom samarbetar Vi med alla juridiska instanser och med alla tredje parter för att bistå dem att skydda sina immateriella rättigheter och övriga i lag reglerade rättigheter.

Länkar till andra webbplatser


Det är viktigt att notera att den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser och att dessa webbplatser kanske inte har samma integritetspolicy som Vi. Om du t.ex. klickar på en annons i Webbutiken kan det hända att du lämnar den här webbplatsen och kommer till en helt annan webbplats. Du kan t.ex. länkas vidare till annonsörer, cykelåterförsäljare, innehållsleverantörer och affärspartners som får använda Vårt namn och/eller logotyp på grund av avtal om gemensam marknadsföring eller annat avtal. Dessa webbplatser kan sända egna cookies till dig, och samla in och använda uppgifter på ett annat sätt än Vi. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser eller deras användning. Vi har heller inget ansvar eller skyldighet gentemot dem.

Säkerhet


Alla identifierbara personuppgifter som webbplatsens användare lämnar omfattas av största säkerhet. Vi tillämpar en mängd säkerhetsåtgärder för att dina personuppgifter ska hållas skyddade. Så snart Vi mottar din överföring vidtar Vi tillämpliga metoder för att den ska behandlas säkert i Vårt system. Vi har aldrig tillgång till din kreditkortsinformation.  Kreditkortsinformation behandlas av tredjepartsföretag som använder krypteringsteknologi. All kontoinformation som du anger på den här webbplatsen är lösenordsskyddad, vilket betyder att det bara är du som har tillgång till den. Avslöja inte lösenordet eller användarnamnet för någon annan. Dataöverföring via Internet kan tyvärr aldrig vara till 100 % säker. Vi prioriterar ständigt skyddet av din personliga integritet, men kan aldrig garantera säkerheten för de personuppgifter som du skickar till Oss. Du lämnar dem under eget ansvar.

Användningsvillkor


Äganderätt; Begränsad användning av material


Hela innehållet på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till texter, bilder och kod, ägs av eller är licensierat till Oss. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra innehållet på denna webbplats, t.ex. information om produkter, utrustning, specifikationer, modeller, färger och material. Du får ladda ned, visa och skriva ut text och bilder från webbplatsen, förutsatt att sådant innehåll endast används för information, icke-kommersiella syften och inte modifieras eller ändras på något sätt. Utöver vad som uttryckligen tillåts häri får du inte använda, hämta, ladda upp, kopiera, skriva ut, visa, presentera, reproducera, publicera, licensiera, anslå, överföra eller vidarebefordra information eller innehåll av något slag från webbplatsen, helt eller delvis, utan Vårt uttryckliga skriftliga godkännande. Trek, Bontrager, Gary Fisher är registrerade varumärken som tillhör Trek Bicycle Corporation. Andra varumärken, service marks, slogans, logotyper och firmanamn som identifieras på webbplatsen är antingen Våra egna varumärken eller varumärken som har licensierats av tredje part eller någon annan. Dessa märken, namn eller logotyper får inte användas utan skriftligt tillstånd av deras respektive ägare.

Forum


Ett forum är en plats för chatt, anslagstavla eller e-post som erbjuds som en del av webbplatsen. Förolämpningar på alla sätt och av alla slag på webbplatsen, inklusive via e-post och chatt, och ett omoraliskt eller nedvärderande språk är strängt förbjudet. Du får inte ladda upp, distribuera, publicera eller på annat sätt använda webbplatsen för innehåll som kan uppfattas som ärekränkande, förnedrande, bedrägligt, oanständigt, pornografiskt, hotande eller kränkande av person eller upphovsrätt. Materialet får inte heller vara förolämpande eller olagligt eller på annat sätt förkastligt, eller kunna initiera eller uppmuntra till lagöverträdelser, åsidosätta någon parts rättigheter eller på annat sätt medföra skadeståndsansvar eller innebära lagbrott. Forumen får endast användas i icke-kommersiellt syfte. Du får inte, utan Vårt uttryckliga medgivande, distribuera eller på annat sätt publicera något material som innehåller begäran om penningmedel, varor eller tjänster, reklam eller annonsering. Genom att ladda upp material till ett Forum eller tillhandahålla Oss material beviljar du oss automatiskt permanent, royaltyfri, oåterkallelig, världsomfattande, icke-exklusiv rättighet och licens, endast under de inskränkningar som uttryckligen anges i Vår integritetspolicy, att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, bearbeta och distribuera sådant material eller infoga sådant material i formulär, media eller teknik av alla slag, känd eller i framtiden utvecklad, i hela världen.

Vi granskar inte, och vi kan inte granska, all kommunikation och allt material som anslås på eller skapas av användare på Vår webbplats och Vi kan inte på något sätt hållas ansvariga för innehållet i sådan kommunikation eller sådant material. Vi förbehåller oss dock rätten att blockera och ta bort kommunikation eller material som vi bedömer vara (a) förolämpande, kränkande eller oanständigt, (b) olagligt, bedrägligt eller vilseledande, (c) i strid med upphovsrätt, varumärkesskydd eller andra immateriella rättigheter som tillhör annan part eller (d) är sårande eller på annat sätt oacceptabelt för Oss enligt Vårt eget gottfinnande.

Ramavtalen EU/US Privacy Shield och Swiss – U.S. Privacy Shield

Trek följer ramavtalen EU – U.S. Privacy Shield och Swiss – U.S. Privacy Shield i enlighet med U.S. Department of Commerce vad gäller insamling, användning och bevarande av personuppgifter som överförts till USA från EU respektive Schweiz. Trek har till Department of Commerce intygat att företaget följer villkoren i Privacy Shield. Om det uppstår konflikt mellan villkoren i den här integritetspolicyn och villkoren i Privacy Shield har villkoren i Privacy Shield prioritet. Läs mer om Privacy Shield-programmet och granska vår certifiering på https://www.privacyshield.gov/. Trek står under överinseende av Federal Trade Commission (FTC), the Department of Transportation eller något annat av USA:s auktoriserade lagstiftande organ.

Oaktat ovanstående gäller, för användare i länder inom EU och Schweiz, att användare kan hänskjuta eventuella tvister, skadeståndsanspråk, reklamationer eller annat som kan hänföras till EU/US Privacy Shield eller U.S. – Swiss Safe Harbor Framework Statement för ett för parterna förpliktande avgörande av American Arbitration Association (http://go.adr.org/privacyshield.html; International Centre for Dispute Resolution; A Division of the American Arbitration Association; Case Filing Services; 1101 Laurel Oak Road, Suite 100; Voorhees, NJ 08043, USA; Tel: +1 856 435 6401; Avgiftsfritt nummer inom USA: +1 877 495 4185; Faxnummer: +1 877 304 8457; Faxnummer utanför USA: +1 212 484 4178; E-postadress: [email protected]). Det kan vara möjligt för dig att under vissa omständigheter i sista hand begära en förpliktigande skiljedom av Privacy Shield-arbetsgruppen. I den händelse problemet trots detta inte kan lösas har du möjlighet att hänskjuta ärendet till Privacy Shield-arbetsgruppen för en förpliktigande skiljedom. Läs mer om Privacy Shield-programmet och granska Treks certifiering på www.privacyshield.gov/.

Användare ska ges möjlighet att få tillgång till de personuppgifter som finns registrerade hos Trek genom deras kontoportal samt deras lokalkontor i respektive land, och har rätt att korrigera, ändra eller ta bort sådan information som inte är korrekt. Oaktat föregående är vi inte förpliktigade att tillhandahålla nämnda möjlighet om arbetsinsatsen eller kostnaden för att lämna denna information inte står i rimlig proportion till riskerna för den enskildes personliga integritet eller om annan persons rättigheter riskerar att kränkas.

Användare har också möjlighet att välja (anmäla godkänd delning) att deras personuppgifter ska tillställas tredje part eller användas för andra syften än de för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in. Personuppgifter som samlas in via garantiregistrering används inte för marknadsföringsändamål utan medgivande från Användaren.

Treks ansvar för personuppgifter som erhålls i enlighet med Privacy Shield och därefter vidarebefordras till tredje part beskrivs genom villkoren i Privacy Shield. Specifikt gäller att Treks ansvar och skyldigheter enligt Privacy Shield kvarstår opåverkade i det fall tredje part som anlitats av Trek för att behandla personuppgifter åsidosätter villkoren i Privacy Shield, med undantag av fall där Trek kan visa sin oskuld till händelsen som orsakat skadan.

Om du har några frågor om hur vi arbetar kring personlig integritet, eller om hur vi tillämpar villkoren för personlig integritet i Privacy Shield, kontakta vår Human Resources Director, Trek Bicycle Corporation, 801 W. Madison Street, Waterloo, WI 53594, USA. .

GDPR-begäran


I enlighet med ovanstående avregistrerar du dig från e-postmeddelanden enklast genom att klicka på ”Avregistrera” nedtill på ett e-postmeddelande från oss eller genom att ändra dina kontoinställningar. GDPR-begäran som gäller personuppgifter eller rätten till radering (”rätt att bli bortglömd”) ska skickas till [email protected] Om du skickar ett e-postmeddelande till [email protected] med en begäran om dina personuppgifter eller din ”rätt att bli bortglömd” MÅSTE begäran om avregistrering skickas från din specifika e-postadress för att härigenom verifiera att din begäran är giltig samt för att skydda dina personuppgifter. Eftersom flera personer kan ha samma namn kommer vi i syfte att skydda dina personuppgifter endast att tillhandahålla eller ta bort personuppgifter som är kopplade till din specifika e-postadress. Vi kommer inte att ta bort personuppgifter för en person som står i skuld till Trek eftersom personuppgifterna i det fallet är relaterade till en pågående transaktion.

Ansvarsbegränsning


INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. GARANTIANSPRÅK AVVISAS, SÅ LÅNGT MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GÄLLANDE UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL SAMT ICKE-INTRÅNG. VI GARANTERAR INTE ATT DRIFTEN AV WEBBPLATSEN KOMMER ATT SKE UTAN AVBROTT ELLER FEL, ATT FELAKTIGHETER KOMMER ATT RÄTTAS TILL ELLER ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM TILLHANDAHÅLLER DEN ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. VI GARANTERAR INTE, OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER OM, ANVÄNDNING ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNING AV MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN, MATERIALETS RIKTIGHET, NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER ANNAT. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING KAN FÖRHINDRA UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER VARFÖR OVANSTÅENDE UNDANTAG KAN VARA OGILTIGT FÖR DITT VIDKOMMANDE.

Spanien


JURIDISK INFORMATION om integritetspolicy. I enlighet med lagen 34/2002, 11 juli, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI) vill vi informera om:

Artikel 10 LSSI: www.trekbikes.com är en internetdomän som tillhör ”TREK BICYCLE CORPORATION”, ett företag baserat i Wisconsin, USA med adress 801 W. Madison St., Waterloo, WI 53594, USA. Företaget informerar dig om att ansvaret för underdomänen www. trekbikes.com/es åligger den lokala parten Trek Bicycle S.L. på Calle Hervidero 7, Poligono Industrial "El Rasco," San Agustin del Guadaliz, Madrid, Spanien 28750 med CIF-nr 98-0396883. Denna juridiska information avser användning av underdomänen www. trekbikes.com/es. Användning av den här webbplatsen innefattar godkännande av den del av användarens användningsvillkor som ingår i denna information. Trek Bicycle S.L. vill också informera om att både innehåll och tjänster på den här webbplatsen samt användningsvillkor kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Frankrike


www.trekbikes.com är en internetdomän som tillhör ”TREK BICYCLE CORPORATION” baserat i Wisconsin, USA med adress 801 W. Madison St., Waterloo, WI 53594, USA. Trek bedriver sin verksamhet i Frankrike genom sitt dotterbolag Bikeurope B.V., Ceintuurbaan2, 3847 LG Harderwijk, Nederländerna med lokalkontor på Batiment Platon, 25 Blvd Victor Hugo, 31770 Colomiers, Frankrike.

Information och priser

Priserna på denna webbplats är rekommenderade återförsäljarpriser (MSRP) och är endast avsedda som vägledning och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Alla bilder, illustrationer, färger, snittvikter och specifikationer på den här webbplatsen baseras på produktionsinformation vid publiceringstillfället. Trek förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar utan föregående meddelande av färger, vikt, material, utrustning, specifikationer och modeller. Eventuella avvikelser i färger kan bero på att färgerna återges olika på olika skärmar. Utrustning som visas på bilder finns eventuellt inte tillgänglig i alla länder. Vissa modeller är extrautrustade. Alla produkter är föremål för tillgänglighet. Elcykel och ljusstyrka, betyg och räckvidder är betingade maximivärden och kommer att minska under produktens livslängd.

eTrek®

Sverige / Svenska
You’re looking at the Sverige / Svenska Electra Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Electra Bicycle website here.