Retningslinjer for personvern & vilkår for bruk

Les dette nøye før du benytter deg av dette nettstedet. Dette nettstedet eies og drives av Trek Bicycle Corporation og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper, inklusiv men ikke begrenset til eTrek LLC som driver, hvis det er relevant, nettbutikkdelen ("butikken") av nettstedet (samlet omtalt som "vi", "oss" eller "vårt"). Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til retningslinjene for personvern og vilkårene for bruk. Hvis du ikke samtykker med disse vilkårene, ber vi deg om ikke å bruke nettstedet. Vi forbeholder oss retten til etter eget forgodtbefinnende å endre, legge til i eller fjerne deler av disse vilkårene når som helst. Vennligst sjekk regelmessig for endringer. Din fortsatte bruk av dette nettstedet, etter publiserte endringer i disse vilkårene, impliserer at du samtykker med de reviderte vilkårene. De ble sist oppdatert 25. mai 2012.

Retningslinjer for personvern

Ditt personvern på Internett er viktig for oss. I sammenheng med driften av dette nettstedet innhenter vi visse typer informasjon om brukerne. Vi vil at du skal kjenne til hvilke typer av informasjon dette er, og hva vi bruker dem til.

Informasjon vi innhenter

Vi samler to typer informasjon fra brukere: personopplysninger (som navn og e-postadresser) og aggregerte data (som informasjon om trafikkmønstre på nettstedet, for eksempel hvor mange brukere som daglig logger seg på siden).

Personopplysninger

Personopplysninger innhentes når brukere gir informasjon til oss, for eksempel ved registrering av elektroniske nyhetsbrev eller andre medlemskapstjenester, besvarelse av spørreundersøkelser, kjøp av varer fra butikken, registrering for budgivning på varer som er tilgjengelige på nettauksjoner, og/eller registrering for konkurranser og andre salgsfremmende muligheter som vi tilbyr. Når du registrerer eller ber om informasjon på dette nettstedet, må du som regel oppgi navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer og kredittkortinformasjon (kun ved kjøp av varer i butikken), samt opprette et brukernavn og passord. I tillegg, hvis du har personlig korrespondanse med oss, via e-post eller brev, kan vi samle slik informasjon i en egen fil for deg.

Aggregert informasjon og bruksinformasjon

Aggregert informasjon, som hvilke sider brukerne åpner, og informasjon som brukerne oppgir frivillig, for eksempel ved undersøkelser og/eller registrering på nettstedet, innhentes med ulike metoder. Når du bruker nettstedet, sporer vi også automatisk diverse informasjon om deg. Denne informasjonen innbefatter URL-adressen du kom fra, hvilken URL-adresse du går videre til, hvilken nettleser du bruker, og IP-adressen din. En IP-adresse er et nummer som blir automatisk tildelt din datamaskin når du surfer på nettet. Webservere, datamaskinene som leverer nettsider, identifiserer automatisk datamaskinen din via IP-adressen, og når du forespør en side fra oss, loggfører våre servere denne IP-adressen. Vi kobler ikke IP-adressene til noe personlig identifiserbart, så selv om økten din blir loggført, forblir du anonym for oss.

Bruk av informasjonskapsler

Vennligst se vår cookie policy for detaljer.

Bruk av informasjon innhentet av oss

Vi bruker både personopplysninger, aggregert informasjon og bruksinformasjon vi innhenter, til flere formål. For eksempel innhenter vi denne informasjonen for å sende bestillinger og premier, administrere informasjonsforespørsler og yte informasjonstjenester, spore/bekrefte overholdelse av våre retningslinjer samt føderale, statlige og lokale lover, samt til redaksjonelle formål og tilbakemeldingsformål. Vi kan bruke e-postadressen din og, i spesielle tilfeller, postadressen din eller telefonnummeret ditt til å kontakte deg vedrørende kundeservice eller faktureringsspørsmål. Personlig og aggregert informasjon brukes også til å forbedre innholdet i butikken, utføre systemadministrative aktiviteter, tilpasse innholdet og/eller utformingen av butikken etter hver enkelt bruker, samt varsle brukere om oppdateringer av butikken eller kampanjer eller muligheter som vi tror kan være av interesse for deg. Vi prøver alltid å gi deg sjansen til å avslå denne tjenesten når du blir bedt om slik informasjon online. Dersom du senere bestemmer deg for at du ikke ønsker å motta denne informasjonen eller at du ikke vil motta øvrige informasjonsforespørsler eller distribusjon, kan du også oppdatere kontoinformasjonen din på det relevante området av nettstedet eller simpelthen svare på en e-post vi har sendt deg, og skrive "UNSUBSCRIBE" i emnelinjen eller i selve e-posten. Vi kan også bruke dine opplysninger og din aktivitet på nettstedet til å løse tvister, feilsøke problemer og håndheve våre vilkår for bruk.

Videreføring av innhentet informasjon til tredjeparter

Vi verken selger, bytter, leier ut eller på annen måte overgir dine personopplysninger til tredjeparter uten samtykke fra deg på forhånd, så fremt at den aktuelle tredjeparten ikke er en av våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, lisensinnehavere, partnere, webvertspartnere eller andre parter som bistår oss med driften av dette nettstedet. Vi kan imidlertid dele dine data i et aggregert format, samt samle inn bruksinformasjon, med tredjeparter til både markedsførings- og salgsfremmende formål. Videre samarbeider vi med alle rettshåndhevende forespørsler og med alle tredjeparter for å sikre deres åndsverksrettigheter eller andre juridiske rettigheter.

Lenker til andre nettsteder

Det er viktig å bemerke at dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder, og at disse nettstedene kanskje ikke følger de samme retningslinjene for personvern som oss. Hvis du for eksempel klikket på en annonse i butikken, kan det hende denne fører deg bort fra dette nettstedet og til et helt annet nettsted. Dette innbefatter lenker til annonsører, sykkelforhandlere, innholdsleverandører og forretningspartnere som kan bruke vårt navn og/eller våre logoer som følge av merkenavnsamarbeid eller andre avtaler. Disse nettstedene sender kanskje sine egne informasjonskapsler til deg, og det kan hende de innhenter og bruker data som vi ikke ville ha gjort. Vi har ikke noen kontroll over disse nettstedene eller noe ansvar eller forpliktelser i forhold til dem.

Sikkerhet

Sikkerheten av all personlig identifiserbar informasjon forbundet med brukerne av dette nettstedet er svært viktig for oss. Vi iverksetter en rekke sikkerhetstiltak for å opprettholde sikkerheten av dine personopplysninger. Når vi mottar data overført fra deg, setter vi inn rimelige tiltak for å sørge for at de er sikre i våre systemer. Når det sendes kredittkortinformasjon, bruker vi krypteringsteknologien SSL ("secure socket layer"). All kontoinformasjon du oppgir på dette nettstedet, er passordbeskyttet slik at bare du har tilgang på den. Du bør ikke avsløre passordet ditt eller bruker-ID-en din til noen. Dessverre kan ingen dataoverføringer via Internett garanteres å være 100 % sikre. Så selv om vi gjør alt vi kan for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere for sikkerheten til noen informasjon du sender til oss, og du gjør derfor dette på eget ansvar.

Vilkår for bruk

Eierskap, begrensninger på bruk av materiell

Alt innhold på dette nettstedet, inklusive, men ikke begrenset til, tekst, grafikk og kode, eies av eller er lisensiert til oss. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer av innholdet på dette nettstedet når som helst og uten forvarsel, inklusiv det som gjelder produkter, utstyr, spesifikasjoner, modeller, farger og materialer. Du kan laste ned, vise og skrive ut tekst og grafikk fra dette nettstedet, så fremt dette innholdet kun brukes til ikke-kommersielle informasjonsformål og ikke modifiseres eller endres på noe vis. Bortsett fra det som er uttrykkelig angitt heri, kan du ikke bruke, laste ned, laste opp, kopiere, skrive ut, vise, fremføre, reprodusere, publisere, lisensiere, poste, overføre eller distribuere noe informasjon eller innhold fra dette nettstedet helt eller delvis uten skriftlig samtykke fra oss på forhånd. Trek, Bontrager og Gary Fisher er registrerte varemerker for Trek Bicycle Corporation. Andre varemerker, servicemerker, slagord, logoer og handelsnavn som identifiseres på dette nettstedet, er enten våre varemerker eller varemerker for tredjeparts-lisensgivere eller andre leverandører. Ingen av disse merkene, navnene eller logoene kan brukes uten skriftlig samtykke fra de respektive eierne.

Forumer

Med forum menes et chatterom, en oppslagstavle eller en e-postfunksjon som tilbys som del av dette nettstedet. Trakassering på noe vis eller i noen form på dette nettstedet, inklusiv via e-post og chat eller med uanstendig eller krenkende språk, er strengt forbudt. Du skal ikke laste opp til, distribuere via eller på annen måte publisere på eller via dette nettstedet innhold som er injurierende, krenkende, uanstendig, pornografisk, truende, krenkende av personvern- eller publisitetsrettigheter, grovt, ulovlig eller på annen måte upassende slik at det kan utgjøre eller oppfordre til lovbrudd, bryte med rettighetene til en part, eller på annen måte føre til ansvar eller lovovertedelse. Forumene må bare brukes til ikke-kommersielle formål. Du skal ikke, uten uttrykkelig samtykke fra oss, distribuere eller på annet vis publisere materiell som innbefatter inndrivelse av penger, markedsføring, annonsering eller etterspørsel etter varer eller tjenester. Ved å laste opp materiell til noe forum eller sende materiell til oss gir du oss automatisk en vedvarende, royalty-fri, ugjenkallelig og ikke-eksklusiv rettighet og autorisasjon, underlagt kun uttrykkelige begrensninger angitt i våre retningslinjer for personvern, til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, lage avledede verker fra, og distribuere dette materiellet eller innlemme dette materiellet i enhver form, ethvert medium eller enhver teknologi som er kjent nå eller utvikles senere, i hele verden.

Vi går ikke gjennom all kommunikasjon og alt materiell som postes på eller opprettes av brukere på vårt nettsted, og er på ingen måte ansvarlige for innholdet i slik kommunikasjon eller slikt materiell. Vi forbeholder oss imidlertid retten til etter eget forgodtbefinnende å blokkere eller fjerne kommunikasjon eller materiell som vi slår fast at (a) er krenkende, nedsettende eller uanstendig, (b) er bedragersk, villedende eller misvisende, (c) bryter med andres opphavsrett eller rettigheter til varemerker eller andre åndsverk, eller (d) er støtende eller på annet vis uakseptabelt for oss.

EU/US Privacy Shield og Swiss – U.S. Privacy Shield Framework Statement

Trek Bicycle Corporation, sammen med sine underselskaper, Trek Retail Corporation (“Trek”) er i samsvar med EU-U.S Privacy Shield Framework og Swiss – U.S. Privacy Shield Framework som angitt av U.S. Department of Commerce angående innsamling, bruk og oppbevaring av personlig informasjon overfør fra den Europeiske Unionen og Sveits til United States, henholdsvis. Trek har sertifisert til Department of Commerce at de fester seg til Privacy Shield Principles. Hvis det er en konflikt mellom vilkårene i denne personvernregelen, er det Privacy Shield Principles som gjelder. For å lære mer om Privacy Shield-programmet, og for å se vår sertifisering, vennligst besøk https://www.privacyshield.gov/. Trek er gjenstand for undersøkelses- og fullbyrdelseskraften til Federal Trade Commission(FTC), Department of Transportation eller andre US. autoriserte lovpålagte organ.

Til tross for det ovenstående, kan brukere for brukere som er bosatt i et medlem av EU eller Sveits, sende inn uavklarte klager, krav, eller handlinger relatert til hva som helst til EU/US Privacy Shield Framework eller Swiss – U.S Privacy Shield Framework for løsning ved megling med American Arbitration Association (http://go.adr.org/privacyshield.html; International Centre for Dispute Resolution; A Division of the American Arbitration Association; Case Filing Services; 1101 Laurel Oak Road, Suite 100; Voorhees, NJ 08043; Phone: +1 856 435 6401; Freephone number in the US +1 877 495 4185; Fax number +1 877 304 8457; Fax number outside the US: +1 212 484 4178; Email box: [email protected]). Det kan være mulig for deg, under spesielle forhold, å påberope bindende megling gjennom Privacy Shield-panelet som en siste utvei. I tilfelle der en sak ikke kan løses, kan du påberope deg bindende megling gjennom Privacy Shield-panelet. Får å lære mer om Privacy Shield-programmet, og se Treks sertifisering, vennligst besøk www.privacyshield.gov/.

Brukere skal ha muligheten til å finne Personal Information gjennom deres kontoportal og deres lokale Country Office for å rette, endre eller slette all informasjon som er feil. Til tross for det foregående, er vi ikke pålagt å gi en slik mulighet der byrden eller utgiftene ved å gi tilgang er uforholdsmessig til risikoen for det anodene individs personvern, eller der rettighetene til en annen person vil bli krenket.

Enkeltpersoner har muligheten til å velge (velge ved å samtykke til å sende inn) om deres personlige opplysninger vil bli gitt ut til en tredjepart eller bli brukt til et annet formål enn det informasjonen opprinnelig ble samlet inn for. Personlig informasjon samlet inn via garantiregistreringen blir ikke brukt til markedsføringsformål med mindre Bruker godkjenner dette.

Treks ansvarlighet for personopplysninger som den mottar under Privacy Shield og deretter overføringer til en tredjepart er beskrevet i Privacy Shield Principles. Spesielt forblir Trek ansvarlig og ansvarlig under Privacy Shield Principles hvis tredjepartsagenter som det engasjerer seg for å behandle personopplysningene på sine vegne, gjør det på en måte som er i strid med prinsippene, med mindre Trek viser at de ikke er ansvarlig for hendelsen som gir opphav til skaden.

Hvis du har spørsmål om vår personvernpraksis eller vår implementering av Privacy Shield Privacy Principles, vennligst kontakt Human Resources Director, Trek Bicycle Corporation, 801 W. Madison Street, Waterloo, WI 53594.

Ansvarsfraskrivelse

INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET TILBYS "SOM DET ER" OG UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV GJELDENDE LOVVERK, FRASKRIVER VI OSS ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUSIV MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL OG KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. VI GARANTERER IKKE AT BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, AT FEIL BLIR RETTET, ELLER AT DETTE NETTSTEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIG, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. VI GARANTERER IKKE ELLER GIR NOEN REPRESENTASJONER VEDRØRENDE BRUKEN AV ELLER FØLGENE AV BRUKEN AV MATERIELLET PÅ DETTE NETTSTEDET NÅR DET GJELDER KORREKTHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER ANNET. GJELDENDE LOVVERK TILLATER KANSKJE IKKE FRASKRIVELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ DET KAN HENDE FRASKRIVELSEN OVER IKKE GJELDER FOR DEG.

Informasjon og pris

Prisene på dette nettstedet er MSRP, kun ment som en veiledning, og kan endres uten varsel.

Alle bilder, illustrasjoner, farger, gjennomsnititsvekter og spesifikasjoner på dette nettstedet er basert på produktinformasjonen på publiseringstidspunktet. Trek forbeholder seg retten til å gjøre endringer når som helst, uten varsel, i farger, vekter, materialer, utstyr, spesifikasjoner og modeller. Enhver variasjon i avbildet farge kan komme av fargevariasjoner under prosessen rundt produktvisning. Bilder kan inneholde utstyr som ikke er tilgjengelig i alle markeder. Noen modeller kan være avbildet med valgfritt utstyr. Alle produkter er underlagt tilgjengelighet. El-sykkel og lysstyrke, karakterer og rekkevidde er betingede maksimumsverdier og vil reduseres i løpet av produktets levetid.

Bruk av direktechat

For at vi på denne nettsiden skal kunne drive et direktechatsystem der vi svarer direkte på dine forespørsler, vil ditt kommuniserte chattenavn, din e-postadresse og ditt kommuniserte chatteinnhold bli samlet inn som data og lagret under chatteøkten. Chatten, ditt oppgitte chattenavn og din e-postadresse lagres ene og alene i et saksarkiv i USA. Det brukes informasjonskapsler i driften av chattefunksjonen. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt i nettleseren til den som besøker nettsiden. Informasjonskapslene gjør det mulig å gjenkjenne nettleseren til den som besøker nettsiden og dermed skille mellom brukerne av nettsidens chattefunksjon. Hvis informasjonen som samles inn på denne måten har en personlig referanse, utføres databehandlingen i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR, på bakgrunn av vår legitime interesse i effektiv kundeservice og statistisk analyse av brukeradferd i optimaliseringsøyemed. Hvis du ikke ønsker å lagre informasjonskapsler, kan du stille inn nettleseren slik at ingen informasjonskapsler kan lagres på datamaskinen i fremtiden, eller slik at informasjonskapsler som allerede er blitt lagret, slettes. Hvis du slår av alle informasjonskapsler, kan det imidlertid bety at chattefunksjonen på vårt nettsted ikke lenger kan benyttes.

eTrek®

Norge / Norsk
You’re looking at the Norge / Norsk Electra Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Electra Bicycle website here.