Zásady ochrany osobních údajů a všeobecné podmínky

Ochrana súkromia v EÚ / USA a švajčiarsko - rámcovej vyhlásenie o ochrane osobných údajov v USA

Spoločnosť Trek spoločne so svojou dcérskou spoločnosťou Trek Retail Corporation ("Trek") vyhovuje predpisom EÚ-U.S. Rámec ochrany osobných údajov a Švajčiarsko - americký rámec ochrany súkromia, ako je stanovené americkým ministerstvom obchodu, týkajúce sa zhromažďovania, používania a uchovávania osobných údajov prenesených z Európskej únie a Švajčiarska do Spojených štátov.Spoločnosť Trek potvrdila Ministerstvu obchodu, že dodržiava zásady rámca Privacy Shield.Ak sa vyskytne akýkoľvek rozpor medzi podmienkami týchto zásad o ochrane osobných údajov a zásadami rámca Privacy Shield, uplatnia sa zásady rámca Privacy Shield.Ak sa chcete dozvedieť viac o programe Privacy Shield a zobraziť našu certifikáciu, navštívte prosím https://www.privacyshield.gov/.Trek podlieha vyšetrovacím a donucovacím právomociam Federálna obchodná komisia (FTC), ministerstva dopravy alebo akéhokoľvek iného štatutárneho orgánu USA.

Bez ohľadu na vyššie uvedené môžu užívatelia, ktorí sú rezidentmi niektorého z členských štátov Európskej únie alebo Švajčiarska, podať akékoľvek nevyriešené sťažnosti, požiadavky, nároky alebo kroky súvisiace s rámcom ochrany súkromia EU / USA alebo švajčiarskym rámcom ochrany súkromia USA uznesenia arbitrážou Americkou arbitrážny asociáciou (http://go.adr.org/privacyshield.html; Medzinárodné stredisko pre riešenie sporov; Divízia americkej arbitrážnej asociácie; Služby v oblasti registrácie prípadov; 1101 Laurel Oak Road, Suite 100; Voorhees, NJ 08043; Telefón: +1 856 435 6401; Bezplatné telefónne číslo v USA +1 877 495 4185; Faxové číslo +1 877 304 8457; Faxové číslo mimo USA: +1 212 484 4178; E-mailová schránka: [email protected]).Za určitých podmienok je možné, že ako poslednú možnosť budete môcť predložiť záväznú arbitráž výboru pre rámec Privacy Shield.V prípade, že problém stále nie je možné vyriešiť, môžete predložiť záväznú arbitráž výboru pre rámec Privacy Shield.Ak sa chcete dozvedieť viac o programe Privacy Shield a zobraziť certifikáciu Trek, navštívte prosím www.privacyshield.gov/.

Používateľom sa poskytne možnosť prístupu k Osobným údajom vo vlastníctve spoločnosti Trek prostredníctvom portálu s účtom a miestneho úradu príslušnej krajiny, aby sa mohli opraviť, upraviť alebo odstrániť akékoľvek nepresné údaje.Bez ohľadu na vyššie uvedené nie sme povinní poskytnúť takúto možnosť, ak je bremeno alebo náklady spojené s poskytnutím prístupu neprimerané voči rizikám pre súkromie žiadajúcej osoby alebo ak by boli porušené práva inej osoby.

Jednotlivci majú možnosť výberu (vyjadrením súhlasu) toho, či ich Osobné údaje budú sprístupnené tretej strane alebo použité na účely, ktoré sa líšia od účelov, na ktoré boli tieto údaje pôvodne zhromaždené.Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom mechanizmu registrácie záruky sa nepoužijú na marketingové účely, pokiaľ Používateľ neudelí výslovný súhlas.

Zodpovednosť spoločnosti Trek za osobné údaje, ktoré prijíma v súlade s rámcom Privacy Shield a následne prenáša na tretiu stranu, je opísaná v zásadách rámca Privacy Shield.Spoločnosť Trek podľa zásad rámca Privacy Shield predovšetkým zodpovedá za prípady, ak zástupcovia tretích strán, ktorí sa podieľajú na spracovaní osobných údajov v mene spoločnosti Trek, konajú spôsobom, ktorý nie je v súlade so Zásadami, pokiaľ spoločnosť Trek nepreukáže, že nezodpovedá za udalosť, ktorá spôsobila škodu.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich postupov v oblasti ochrany osobných údajov alebo nášho uplatňovanie zásad ochrany súkromia na štíte súkromie, kontaktujte prosím riaditeľa ľudských zdrojov, Trek Bicycle Corporation, 801 W. Madison Street, Waterloo, WI 53594.

Informácie a tvorba cien

Ceny na tejto webovej stránke sú odporúčané maloobchodné ceny, ktoré sú iba orientačné a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky fotografie, ilustrácie, farby, priemerné hmotnosti a technické údaje obsiahnuté na tejto webovej stránke sú založené na výrobných informáciách v čase vydania. Spoločnosť Trek si vyhradzuje právo vykonať zmeny vo farbách, hmotnostiach, materiáloch, vybavení, technických údajoch a modeloch kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek zmeny zobrazených farieb môžu byť spôsobené reprodukčnými zmenami zobrazovacieho procesu. Fotky môžu obsahovať vybavenie, ktoré nie je k dispozícii na všetkých trhoch. Niektoré modely môžu byť zobrazené s voliteľným vybavením. Všetky výrobky sú k dispozícii v závislosti od dostupnosti. Elektrobicykel a svetelný výkon, menovité hodnoty a rozsahy sú podmienené maximálnymi hodnotami a počas životnosti výrobku sa znižujú.

Používanie systému živého chatu

Na tejto webovej stránke sa na účely prevádzky systému živého chatu, ktorý slúži na zodpovedanie otázok naživo, zhromažďujú váš oznámený nick, emailová adresa a obsah komunikácie v rámci chatu ako údaje a ukladajú sa v priebehu chatu. Chat a vami poskytnutý nick a emailová adresa sú uložené výlučne v zložke prípadov v USA. Na prevádzku funkcie chatu sa používajú súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené lokálne vo vyrovnávacej pamäti internetového prehliadača návštevníka stránky. Súbory cookie umožňujú rozpoznať internetový prehliadač návštevníka stránky, aby bolo možné rozlíšiť jednotlivých používateľov funkcie chatu našej webovej stránky. Ak majú informácie zhromaždené týmto spôsobom referenciu vzťahujúcu sa na osobu, spracúvanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu o efektívne služby zákazníkom a štatistickú analýzu správania používateľov na účely optimalizácie. Aby ste sa vyhli ukladaniu súborov cookie, môžete si svoj internetový prehliadač nastaviť tak, aby sa na počítači v budúcnosti nemohli ukladať žiadne súbory cookie alebo aby sa už uložené súbory cookie vymazali. Vypnutie všetkých súborov cookie však môže znamenať, že funkciu chatu na našej webovej stránke už nebude možné spustiť.

eTrek®

Slovakia
You’re looking at the Slovakia Electra Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Electra Bicycle website here.